ITPUX技術網

交流 . 資訊 . 分享
Make progress together!
Oracle數據庫DBA高級工程師培訓視頻
Oracle數據庫培訓-備份恢復-性能優化-集群容災
mysql數據庫視頻教程

Oracle DBA日常維護操作手冊命令總結_Oracle數據庫教程

內容發布:風哥| 發布時間:2014-1-2 18:21:57
Oracle DBA日常維護操作手冊命令總結_oracle數據庫教程


1 表空間.......................................................................................................................... 4

1.1 創建表空間......................................................................................................... 4

1.2 創建臨時表空間.................................................................................................. 4

1.3 創建UNDO 表空間............................................................................................ 4

1.4 增加表空間......................................................................................................... 5

1.5 刪除表空間......................................................................................................... 5

1.6 查詢表空間狀態.................................................................................................. 5

1.7 查詢數據文件路徑.............................................................................................. 5

1.8 移動表空間中數據文件的路徑............................................................................. 5

1.9 移動表和索引到其他表空間................................................................................ 6

1.10 查看表空間的使用率......................................................................................... 7

2 用戶和權限................................................................................................................... 8

2.1 創建用戶............................................................................................................ 8

2.2 修改用戶的密碼.................................................................................................. 9

2.3 給用戶授權......................................................................................................... 9

2.4 查詢數據庫系統上有多少用戶,文件名和創建時間............................................. 9

3 歸檔和非歸檔模式........................................................................................................ 9

3.1 查看數據庫的歸檔模式....................................................................................... 9

3.2 修改數據庫的歸檔模式..................................................................................... 10

4 日志文件..................................................................................................................... 10

4.1 查詢日志文件信息............................................................................................ 10

4.2 查詢日志文件大小............................................................................................ 10

4.3 日志切換.......................................................................................................... 10

4.4 重做日志文件詳細............................................................................................. 11

4.5 增加日志文件配置信息...................................................................................... 11

4.6 增加日志成員.................................................................................................... 11

4.7 刪除一組日志................................................................................................... 12

5 密碼文件..................................................................................................................... 12

5.1 創建密碼文件................................................................................................... 12

6 參數文件(spfile pfile)......................................................................................... 12

6.1 查看數據庫使用參數文件(SPFILE 還是PFILE............................................ 12

6.2 創建SPFILE..................................................................................................... 12

6.3 通過PFILE 啟動數據庫.................................................................................... 12

7 statspack................................................................................................................... 13

7.1 安裝STATSPACK.............................................................................................. 13

7.2 數據采集.......................................................................................................... 13

7.3 設置自動快照................................................................................................... 13

7.4 設置數據采集的時間......................................................................................... 13

8 ORACLE信息查詢......................................................................................................... 14

8.1 查詢ORACLE數據庫的名字,創建日期............................................................ 14

8.2 查詢ORACLE所在操作系統的主機名,實例名,版本....................................... 14

8.3 查詢ORACLE數據庫系統版本詳細信息............................................................ 14

9 控制文件..................................................................................................................... 14

9.1 查詢控制文件................................................................................................... 14

9.2 備份控制文件................................................................................................... 15

10 索引.......................................................................................................................... 15

10.1 創建普通索引................................................................................................. 15

10.2 創建位圖索引................................................................................................. 15

10.3 查詢索引所在的表,表空間,索引類型........................................................... 15

10.4 查詢索引所在的列.......................................................................................... 16

11 十一.主鍵................................................................................................................. 16

11.1 1.定義主鍵....................................................................................................... 16

11.2 2.查詢主鍵索引................................................................................................ 16

11.3 查詢約束信息.................................................................................................. 17

11.4 禁止約束......................................................................................................... 17

11.5 開啟主鍵......................................................................................................... 17

12 手工建庫腳本............................................................................................................ 17

12.1 profile文件內容............................................................................................... 18

13 做定時JOB................................................................................................................ 19

13.1 創建存儲過程,為此存儲過程作定時JOB....................................................... 19

13.2 定時JOB 參數說明................................................................................... 19

14 查詢腳本................................................................................................................... 20

14.1 查詢等待事件................................................................................................. 20

14.2 查詢大表已經索引 超過2G 的對象................................................................ 20

14.3 查看鎖............................................................................................................ 21

15 基本的SQL語句......................................................................................................... 21

15.1 對表的操作..................................................................................................... 21

15.2 常用的函數..................................................................................................... 22

16 錯誤總結................................................................................................................... 23

16.1 ORA-00257: 歸檔程序錯誤.............................................................................. 23

17 故障處理................................................................................................................... 24

17.1 日志挖掘........................................................................................................ 24

17.2 行鏈接行遷移................................................................................................. 25

17.3 邏輯備份(exp/imp...................................................................................... 29

17.4 閉和啟動數據庫的步驟................................................................................... 30

17.5 邏輯讀,物理讀.............................................................................................. 31

18 METALINK 操作.......................................................................................................... 31

18.1 開二級別SR................................................................................................... 31

18.2 OPATCH 下載地址.......................................................................................... 31

18.3 數據庫升級補丁下載....................................................................................... 32

19 oracle下載............................................................................................................... 34

19.1 ORACLE10G 下載方法.................................................................................... 34

Oracle DBA日常維護操作手冊命令總結_Oracle數據庫教程


最新推薦:
全套Oracle數據庫項目實戰視頻培訓套餐[涉及RAC,DataGuard,Linux,Win,ASM,Udev]
視頻地址:http://edu.51cto.com/pack/view/id-265.html
相關內容:
Oracle 11g R2 RAC + DG高端實戰(視頻+文檔)
Oracle 11g R2 RAC + DG高端實戰視頻教程
Oracle 11g RAC+DG項目實戰(共25集) 視頻
Oracle RAC 技術專輯 視頻教程
Oracle RAC數據庫集群視頻教程(10講)
Oracle RAC和ASM視頻教程下載
ORACLE RAC實戰應用及集群技術培訓視頻教程
原創Oracle RAC系統安裝視頻教程
Oracle RAC實戰安裝視頻課程(共11課時)
Oracle RAC數據庫集群視頻教程(10講)
Oracle RAC 技術專輯 視頻教程
Oracle RAC真正應用集群系列視頻教程
Linux +Oracle 11g R2 RAC 安裝配置詳細過程V2.0(圖文并茂)
【Oracle 集群】Oracle 11G RAC教程之集群安裝
Oracle 12C RAC集群原理與管理實戰

Oracle DBA日常維護操作手冊命令總結_Oracle數據庫教程.pdf

621.28 KB, 下載次數: 412, 下載積分: IT幣 -1

售價: 5 IT幣  [記錄]

Oracle DBA日常維護操作手冊命令總結_Oracle數據庫教程上一篇:Oracle DBA日常維護操作手冊指南_Oracle數據庫教程
下一篇:Oracle 10g性能視圖大全_oracle數據庫動態性能視圖
189070296,150201289

專業提供Oracle數據庫服務、主機、存儲、備份、中間件等相關技術支持服務,QQ號:176140749
關注ITPUX技術網微信公眾號itpux_com  ,了解本站最新技術資料的分享.

歡迎加QQ群,提供超多高質量Oracle/Unix/Linux技術文檔與視頻教程的下載。

Oracle/MySQL/Linux群4-5:189070296  150201289  
Oracle/MySQL/Linux群6-8:244609803   522261684   522651731
備注:請勿重復加群,另請注明 from itpux

加群分享視頻教程部分如下:

1、公開課視頻:Oracle/MySQL數據庫工程師職業發展前景講解(免費)
http://edu.51cto.com/course/7015.html

2、51CTO學院Oracle數據庫高級工程師培訓(高薪就業.課程介紹)
http://edu.51cto.com/px/train/131?xiaotu

3、Oracle DBA數據庫高級工程師培訓視頻課程1.1(系列78套+七大階段+上千案例)
套餐視頻地址: http://edu.51cto.com/topic/1121.html

4、MySQL數據庫(終身門徒)套餐:http://edu.51cto.com/sd/1e1a6

回復

使用道具 舉報

內容發布:baowei1003| 發布時間:2019-10-11 21:36:45
好東西,謝謝分享,支持一下
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:祭念| 發布時間:2019-8-28 13:05:03
能不能查看,試試看吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:犀利的3娃| 發布時間:2019-8-21 10:35:30
謝謝分享,學員路過,感謝風哥
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:back002| 發布時間:2019-8-18 21:22:04
積分太難拿了,風哥你給點啊:(:(:(:(:(
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:ft9723874| 發布時間:2019-8-14 20:39:06
回復一下的積分,原來積分也是很難拿的。感謝技術這個平臺讓我得到好的資源
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:18679445540| 發布時間:2019-7-11 21:15:43
謝謝分享、感謝fg分享!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:zzwuei| 發布時間:2019-7-10 00:06:55
謝謝分享、感謝樓主分享!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:一九八九| 發布時間:2019-7-8 18:03:16
急需拿到這個文檔,謝謝風哥
回復 支持 反對

使用道具 舉報

內容發布:dxzmj3| 發布時間:2019-6-19 16:04:08
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
回復 支持 反對

使用道具 舉報

1框架
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表
夜间福利1000集免费